1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg


 

CENNIK USŁUG WYNAJĘCIA HALI 
Tytuł opłaty Cena zł/1h brutto
Wynajęcie boiska głównego z zapleczem 120
Wynajęcie sektora 60
Osoby instytucje wynajmujące halę w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy (cała hala), co najmniej raz w tygodniu. 60
Osoby instytucje wynajmujące halę w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy (sektor), co najmniej raz w tygodniu. 30
Wynajęcie hali na inne cele 300
Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół podstawowych i gimnazjów organizowane przez przedszkola i szkoły.  nieodpłatnie

  

CENNIK USŁUG KORZYSTANIA Z SAUNY 
Ilość osób Cena zł/1h brutto
1 – 2 osoby 20 zł
3 – 4 osoby 30 zł
5 – 6 osób 40 zł
7 – 8 osób 50 zł

 

 
 

CENNIK USŁUG WYNAJĘCIA SALI KONFERENCYJNEJ 
Wynajmujący Cena zł/1h brutto
Osoby indywidualne i instytucje 30 zł

 

 

 

  

CENNIK USŁUG WYNAJĘCIA SALI FITNESS
Wynajmujący Cena zł/1h brutto
Osoby indywidualne i instytucje 25 zł
Wynajem sali na cele inne niż sportowe 50 zł

 

 

 

 

 

CENNIK WYNAJĘCIA BOISKA ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ
Tytuł opłaty Cena zł/1h brutto
Wynajęcie boiska z zapleczem + oświetlenie 60 zł
Wynajęcie boiska z zapleczem(bez oświetlenia) 50 zł
Osoby i instytucje wynajmujące boisko regularnie
co najmniej raz w tygodniu (podpisanie umowy)
40 zł
Zajęcia sportowe dla dzieci w młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych.
gimnazjów oraz szkół średnich organizowane przez przedszkola i szkoły
nieodpłatnie